Akcja „Przezimuj Staruszka” – poszukiwanie Domów Tymczasowych