Informacje

Na terenie naszego miasta znajduje się Schronisko dla bezdomnych zwierząt, które zlokalizowane jest w Bytomiu-Miechowicach przy ul. Łaszczyka 18.

Właścicielem schroniska jest Gmina Bytom, która w ramach swoich zadań i posiadanych środków finansowych z budżetu miasta je utrzymuje i nadzoruje.
Gminne schronisko dla bezdomnych zwierząt jest nadzorowane przez Referat Przyrody Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (tel.: (32) 283 63 42, e-mail: zi@um.bytom.pl) oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Katowicach.

Natomiast podmiotem zarządzającym i administrującym ww. schronisko w 2014 roku jest KONKRET S.C. , który w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony i posiada podpisaną umowę z Gminą Bytom.

schronisko

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Bytom podmiot obsługujący schronisko m.in. zapewnia:

- całodobową opiekę w pełnym zakresie bezdomnym zwierzętom,
- sterylizacje i kastracje psów i kotów,
- szczepienia, leczenie i elektroniczne znakowanie zwierząt,
- całodobową opiekę weterynaryjną,
- całodobowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie strony internetowej schroniska,
- organizowanie, prowadzenie aukcji i adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,
- ogłaszanie w lokalnych mediach akcji adopcyjnych i organizowanie dni otwartych schroniska,
- prowadzenie hotelu dla psów,
prowadzenie grzebowiska dla zwierząt.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Łaszczyka 18 działa już od 2002 roku. Przez ten okres schronisko poddane było wielu modernizacjom (w tym znajdujących się w nim budynków) oraz wprowadzono wiele zmian i zakupiono odpowiedni sprzęt, celem polepszenia pobytu przebywającym w nim bezdomnych zwierząt (psów i kotów).

Dodatkowe informacje kontaktowe:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu
ul. Łaszczyka 18
tel./fax. (32) 395 21 75
www.schroniskobytom.pl
email : schroniskobytom@opoczta.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek – 10:00 – 15:00
Sobota – Niedziela – 8:00 – 13:00

Numer konta schroniska: 13 8471 0000 0017 5766 2000 0001

Przychodnia Weterynaryjna
Lekarz Weterynarii Mateusz Mazur

ul. Suchogórska 92
tel. (+48) 608 624 289
www.lecznica.bytom.pl
Czynne:
Poniedziałek – Piątek – 10:00 – 18:00
Sobota – 10:00 – 14:00

W przypadku konieczności interwencji (potrącone zwierzę, przypadki znęcania się nad zwierzętami) prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie:
Straży Miejskiej – telefon 986, (32) 281 18 24
Policji – telefon (32) 281 32 27 lub 997.


ostatnia aktualizacja: 21.03.2014 o godz. 21:12