Symbol zastępczy

Humanitarian Aid

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Szczegóły płatności

Aby przekazać darowiznę na ten cel, wykonaj następujące kroki:

  1. Wypisz dotację na "Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom w Bytomiu"
  2. W wierszu Tytuł przelewu - wskaż, że darowizna jest przeznaczona "Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom w Bytomiu"
  3. Wyślij czek na adres:

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18
NIP 626-287-13-19
KRS 0000189925

Konto Stowarzyszenia : 

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Bytomiu:
53 8591 0007 0420 0997 5766 0001

Twoja darowizna podlegająca odliczeniu od podatku jest niezwykle cenna!

Suma darowizn: 100,00zł