Akcja „Przezimuj Staruszka” – poszukiwanie Domów Tymczasowych

MAŁE (do 15 kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚREDNIE (do 25 kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

DUŻE (powyżej 25 kg)