Wpłata darowizny na Schronisko w Bytomiu

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom w Bytomiu powstało wiele lat temu, aby pomagać zwierzętom mieszkającym w Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu, gdzie pensjonariusze otoczeni są całodobową opieką, także specjalistyczną opieką weterynaryjną.

Ile chcesz przekazać? Dziękujemy za hojność!

Kto dzisiaj wspiera?
Nigdy nie udostępnimy nikomu tych informacji.
Dane osobiste

Wybierz metodę płatności
Szczegóły płatności

Aby przekazać darowiznę na Schronisko, wykonaj następujące kroki:

  1. Wypisz dane na: "Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom w Bytomiu"
  2. W wierszu "Tytuł przelewu"wpisz, że darowizna jest przeznaczona "Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom w Bytomiu"
  3. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Pomocy Porzuconym i Dręczonym Zwierzętom

41-923 Bytom; ul. Łaszczyka 18
NIP 626-287-13-19
KRS 0000189925

Konto Stowarzyszenia : 

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Bytomiu:
53 8591 0007 0420 0997 5766 0001

Twoja darowizna podlegająca odliczeniu od podatku jest niezwykle cenna!

Oto, co masz zamiar przekazać:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Darowizna ogółem

Suma darowizn: 100zł