Konkurs z okazji Dnia Dziecka!

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka organizujemy mały konkurs!

Skierowany jest do osób w wieku od 7 do 16 roku życia i polega na stworzeniu konkursowej pracy w jednej z wybranych kategorii:

1)praca plastyczna na temat „mój pupil” – praca przedstawiająca swojego zwierzaka, technika dowolna
2)wierszyk – krótki tekst zachęcający do adopcji bezdomnych zwierzaków
3)plakat promujący adopcję zwierzaków z naszego schroniska – praca plastyczna płaska

Wybierzemy ze zgłoszonych prac te najciekawsze i ogłosimy wyniki na Facebooku oraz na naszych stronach internetowych 2 czerwca. Nagrody będzie można odebrać podczas III Spaceru z Podopiecznymi Schroniska w Bytomiu, który odbędzie się 4 czerwca 2017 roku.

Dla laureatów konkursu przewidujemy nagrody m.in. w postaci ciekawych książek oraz gier, w tym dla najstarszych uczestników możliwość poznania schroniska „od kuchni”

Regulamin Konkursu

1) Konkurs organizowany jest przez Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu oraz Behawork.pl
2) Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby w wieku od 7 do 16 roku życia
2) Prace konkursowe należy dostarczać w dniach od 18 maja 2017r. do 2 czerwca 2017r. osobiście do biura Schroniska w Bytomiu, przy ul. Łaszczyka18 w godzinach od 10.00 do 15.00, bądź wysyłając je pocztą na adres schroniska.
Konieczne jest także, by do każdej pracy dołączona była informacja o autorze – imię i nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy do autora bądź opiekuna.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na udostępnianie jej kopii na portalach społecznościowych, stronie internetowej Organizatorów: schroniskobytom.pl oraz behawork.pl, a także na ekspozycję w Schronisku wraz z imieniem i nazwiskiem autora
3) Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest stworzyć pracę konkursową samodzielnie, w ramach konkursu można przekazać jedynie jedną pracę
4) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 czerwca 2017r., poprzez ogłoszenie na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Schroniskobytom.pl oraz Behawork.pl wraz z imionami i nazwiskami zwycięzców, a nagrody przygotowane dla laureatów zostaną rozdane podczas Spaceru z Podopiecznymi Schroniska w Bytomiu, który odbędzie się 4 czerwca 2017 roku
5) W każdej kategorii przyznana zostanie nagroda dla laureatów pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca. Laureaci zostaną nagrodzeni upominkami m.in. w postaci książek oraz gier, a dla najstarszej grupy wiekowej zorganizujemy dzień w schronisku, podczas którego będzie możliwość spędzenia czasu z naszymi podopiecznymi, poznanie ich, możliwość sprawdzenia jak wygląda nasz praca. Termin wizyty zostanie ustalony po rozstrzygnięciu konkursu.
6) Przekazując pracę na konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Related posts