Spacer walentynkowy z podopiecznymi schroniska w Bytomiu

Witajcie!
W tym roku po raz pierwszy i mam nadzieję cyklicznie…
Chcę wraz ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu, oraz Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym „Szombierki” zaprosić Was na SPACER WALENTYNKOWY Z PODOPIECZNYM o czterech łapkach.

Każda chętna osoba która chciałaby przyjść do Bytomskiego Schroniska Bezdomnych Zwierząt na spacer z podopiecznym ZAPRASZAM SERDECZNIE.

MY GWARANTUJEMY ŚWIETNĄ ZABAWĘ!!

15873564_1280532975327051_1799721408050188610_n

Osoby, które chcą zgłosić swój udział w wydarzeniu muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby poniżej 18 roku życia w dniu wydarzenia zobowiązane są do okazania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w formie papierowej. Każda osoba poniżej 16 roku życia może brać udział w spacerze jedynie pod opieką osoby pełnoletniej (jedna osoba pełnoletnia może sprawować opiekę podczas spaceru maksymalnie nad dwoma osobami poniżej 16 roku życia).
Osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu zobowiązane są do przesłania zgłoszenia na adres mailowy

spacery2017.schronisko@gmail.com

Zgłoszenie musi zawierać:
-imię, nazwisko,wiek oraz numer telefonu Zgłaszającego
-imię, nazwisko i wiek każdej osoby, która będzie towarzyszyła Zgłaszającemu podczas spaceru
-informację jakiej wielkości psa chcemy wyprowadzić – 3 opcje: mały, średni, duży
-zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku w mediach o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, jako uczestnika imprezy organizowanej przez Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt oraz Towarzystwo Społeczno- Kulturalne „Szombierki” w ramach imprezy Spacer Walentynkowy bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu”

Zgłoszenia niepełne, nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę!

W dniu wydarzenia Zgłaszający musi mieć ze sobą dowód osobisty, w przypadku Zgłaszających poniżej 18 roku życia – legitymację szkolną wraz z pisemną zgodą opiekuna w formie papierowej.

Więcej informacji wkrótce!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Related posts