ZASADY FUNKCJONOWANIA SCHRONISKA

 
 
• Na teren schroniska osoby zainteresowane adopcją, pochówkiem, odbiorem zwierzęcia własnego zostaną wpuszczone tylko i wyłącznie w maseczkach jednorazowych ochronnych oraz rękawiczkach jednorazowych ochronnych (bez odpowiednich środków ochrony osobistej pracownik Schroniska ma prawo odmówić świadczenia usługi). Nie ma możliwości chodzenia po obiekcie – jedyny wyjątek stanowią osoby, chcące odwiedzić miejsce pochówek swojego Pupila.
 
• Osoba wchodząca na teren Schroniska musi dokonać dezynfekcje rąk płynem odkażającym. W schronisku udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z rękawiczek oraz środków do dezynfekcji rąk płynem odkażającym.
 
• Należy zachować odległość 2 metrów między pracownikami a odwiedzającymi.
 
• W biurze Schroniska w danej chwili może być obsługiwana jedna osoba, w przypadku większej ilości odwiedzających pozostałe osoby czekają poza obiektem, bądź w przedsionku.
 
• Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną nie ma możliwości skorzystania z WC przez osoby z zewnątrz.
 
 

Related posts